KLUB RYBÁŘŮ SOUSTŘEĎUJE PŘÍZNIVCE,KTEŘÍ JSOU OCHOTNi

VE SVÉM VOLNU VĚNOVAT NĚJAKÝ TEN ČAS VE PROSPĚCH

 TOHO,ČEMU SE ŘÍKÁ RYBOLOV.ODMĚNOU ZA VEŠKERÉ ÚSILÍ

JE POBYT V PĚKNÉM PROSTŘEDÍ U VODY S REKREACÍ A ODPOČIN-

KEM .

ČLENOVÉ JSOU SOUČASNĚ I MAJITELÉ OBJEKTU.KLUB JE ŘÁDNĚ

EVIDOVÁN POD HLAVIČKOU SDRUŽENÍ U MINISTERSTVA VNITRA

 A SPLŇUJE PODNÍNKY PRO NEZISKOVOU ORGANIZACI.

SNAHOU JE I VÝCHOVA DĚTÍ K TOMUTO KRÁSNÉMU KONÍČKU.